The dangers of Artificial Intelligence can be mitigated through Co-Creative Intelligence

The discussion about artificial intelligence (AI) has been painting a gloomy picture of the future. Some of the best known thinkers in the technology arenas are worried that the future machines will become our overlords and subject us to slavery or even finish our existence as a not-so-useful-race. Tesla founder and CEO Elon Musk called artificial intelligence “our biggest existential threat” . He also made a donation of $10 million to the Future of Life Institute (FLI) for running a global research program aimed at keeping AI “beneficial to humanity” .

Bill Gates insists that AI is a threat and says he is “concerned” about machine super-intelligence. Professor Stephen Hawking went to the extreme by saying the development of full artificial intelligence “could spell the end of the human race”. Furthermore, Hawking type of doomsday picture is a great inspiration for Hollywood fantasy and horror movies.

None of these thinkers still deny that AI and machines serve a fundamental part of our daily needs today. Tesla is on the way in the development of self-driving cars; Microsoft is in the forefront of the Deep Learning developers; Hawking uses AI to communicate (due to his ALS). Technology development, not only AI technologies, but that of connected devices and automated systems will mean that evidently they will serve even more important part of our daily lives. Technology will serve mostly being pervasive, this makes the recognition of the development trend difficult. I believe that the benefits of artificial intelligence to all aspects of our lives are too great to be ignored.

Something that we definitely should worry over are shifts in the professions that the developments of AI will be causing. The eventual result will be the eradication of many positions and the changing roles for the workers. AI will do to white-collar jobs something similar what steam power did to blue-collar ones during the Industrial Revolution. As lots of white-collar work depends on recognizing patterns and translating symbols, AI will replace many of the people doing this by providing automated alternatives and by making the remaining workers more productive.

But, should we be scared of the horror scenarios and because of the fears limit us harnessing the benefits of the development? I do believe that we’ll be able to create a truly intelligent machine at some point of the future. Still, it is not taking place in the next ten years. It is also very important to understand that current and near-future AI is far away being able to learn to think intelligently outside its programming. Without that the “destruction of humanity” will not become in its agenda, unless we include our self-destruction into its programming. Secondly, I fail to see why the “destruction of humanity” would top any AI’s list of action items. Furthermore, I find it very difficult to see how large gain in intelligence would entail a large increase in power.

I believe that an important part of ensuring that a superintelligence will have a beneficial impact on the human beings is to endow it with philanthropic values. The top goals of superintelligence should include being respect and friendliness. AI should be designed in the way that it cannot deliberately change these top goals or rid itself of being respectful and friendly. The exact definition of ‘respect’ and ‘friendliness’ is naturally a thorny issue, but we have time for that. And we are still in the driving seat of designing the motivational architecture of future AI.

More importantly the development of AI should be a learning process where the future is co-created with the machine and human beings. This is a part of the essence on co-creative intelligence – utilization of good parts of machine intelligence and human intelligence. Humans in the loop can recognize the potential dangers of artificial intelligence and jointly work with the AI towards delivering value without putting us at risk. We need AI that are on our side, AI that exists with us by learning from us. Ethics, e.g., could be learned from ethical people, or by studying the choices and results of dead people (if we are scared that AI learns to manipulate us, they will never manipulate dead people).

For now, my advice for you is not to focus on the threat of computers taking over the world. Put your focus on finding your answer to the threat that they might be taking over your job in the next few years. Actually, Co-creative Intelligence has potential to be the answer for both of these threats.

Vetoomus Suomen kyberturvaosaamisen puolesta

Juuri käynnistyneen DIGILEn Cyber Trust -ohjelman yritys- ja tutkimuspartnerit vetoavat julkilausumassaan ohjelman puolesta.

Ohjelman kansallisesti merkittävien tavoitteiden täyttämiseksi ja pitkäaikaisen yhteistyön mahdollistamiseksi pyydämme vahvistusta rahoituspäätökselle. Rahoituksen vaarantuminen johtaisi pahimmillaan pitkälle edenneen kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön kariutumiseen sekä toiminnan sirpaloitumiseen, mikä vaarantaa strategisesti merkittävän kybertuvallisuusosaamisen kehittämisen ja yhteiskunnan hyvinvoinnin.

Julkilausuma kokonaisuudessaan alla:

150626_Suomen Kyberturvaosaamisen turvaaminen tulevaisuuteen

150626_Suomen Kyberturvaosaamisen turvaaminen tulevaisuuteen2

DIGIpuhetta: Suomalaista oppimisosaamista maailmalle

DIGIpuhetta-ohjelman viimeisessä jaksossa puhutaan oppimisesta ja koulutuksesta. Olisiko Suomesta viemään digitaalisen oppimisen osaamista maailmalle? Miten saisimme vauhditettua digioppimisen vientiä? Aiheesta on kehitteillä hanke, josta kertovat DIGILEn ekosysteemihankkeiden ohjelmapäällikkö Risto Lehtinen ja kansainvälisen yhteistyön koordinaattori Matti Hämäläinen. Toimittajana Nora Lehtinen.

Kaikki DIGIpuhetta-ohjelman jaksot löytyvät blogin lisäksi Soundcloudista.

 

Yritysten ja tutkimuslaitosten vahvaa yhteistyötä tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän

Suomen hallituksen hallitusohjelman sanottiin kirpaisevan kaikkia, mutta erityisen kovasti se osui osaamiseen: koulutukseen, yliopistoihin ja innovaatiotoimintaan. Innovaatiotoiminnan leikkaukset kohdistuvat myös SHOK-toimintaan, eli suoraan yhteen DIGILEn ydintehtävistä: pitkäjänteiseen, yritysvetoiseen tutkimustoimintaan, jonka tavoitteena on vauhdittaa suomalaisen elinkeinoelämän uusiutumista ja rakennemuutosta.

Rakennemuutos koostuu monista palasista, uudesta teknologiasta liiketoimintaprosesseihin. Vasta tulosten muodostama kokonaisuus paljastaa vaikuttavuuden. Esimerkkinä vaikuttavuudesta on DIGILEn yrityksistä keräämä palaute, jonka mukaan tutkimusohjelmiin käytetty raha tuottaa 20-30 kertaisen liiketoimintapotentiaalin.  Yksittäisiä huipputuloksia ei ole helppo nostaa esiin, minkä vuoksi SHOK-toiminta on voinut joillekin näyttäytyä pettymyksenä.

Toiminnassa pitkään olleet yritykset ja tutkimusorganisaatiot näkevät asian toisin.

SHOK-toiminta on erittäin tehokkaasti rakentanut osaamista  ja yli toimialarajojen ulottuvia yhteistyöverkostoja, joita tuskin muuten olisi koskaan syntynyt. SHOKit ovat tuoneet suomalaiseen innovaatiotoimintaan aivan uuden tavan ja nopeuden rakentaa uusia ekosysteemejä, kuten oli tarkoituskin.

Teollisuus uskoo tämänkaltaiseen toimintaan, ja siksi tukemme DIGILEn toiminnan jatkamiselle on vahva. Samanlaista viestiä olen kuullut muidenkin SHOK-yhtiöiden omistajakunnasta. Tuki näkyy hyvin konkreettisesti yritysten valmiudella panostaa omia resursseja uusiin tutkimusohjelmiin.

DIGILE on vuosien varrella kasvattanut osaamistaan ja tarjoaa myös muita palveluita tutkimusohjelmien rinnalla. Keskeinen  tavoite on ennen kaikkea yhteiskunnan digitalisaatiokehityksen vauhdittaminen. Digitalisaatio kulkee punaisena lankana hallitusohjelmassa – joku oli laskenut, että sana ”digitalisaatio” esiintyy hallitusohjelmassa 29 kertaa – ja se nähdään olennaisena tekijänä tuottavuuden ja hyvinvoinnin lisäämisessä. Digitalisaatio on kuluneen viime vuoden aikana noussut muotisanaksi ja puhujia riittää, mutta DIGILE on perustamisestaan lähtien ollut digitalisaation tekijä.

Digitalisaation tekijöitä tarvitaan. DIGILEä tarvitaan.

Lauri OksanenLauri Oksanen on Nokia Networksin tutkimusjohtaja sekä DIGILEn hallituksen puheenjohtaja.

DIGIpuhetta: Kuka omistaa tietoni?

Erilaiset rekisterit ja asiakasjärjestelmät tallentavat jatkuvasti tietoa meistä kaikista. Kenelle tieto kuuluu? Kuka siitä hyötyy?

DIGIpuhetta pureutuu My data-mallista, jonka avulla pirstaleinen tieto pystyttäisiin keräämään ihmisen käyttöön ja hyödyksi. Haastateltavana on Aalto-yliopiston tutkija tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT:stä ja Open knowledge Finlandin My data-ryhmän vetäjä Kai Kuikkaniemi.

DIGILEn N4S-ohjelman jatko turvattava – “Investointia digitaalisessa taloudessa pärjäämiseen tarvitaan kipeästi”

DIGILEn Need for Speed -ohjelmassa mukana olevat yritykset ja tutkimusorganisaatiot ovat laatineet julkilausuman, jossa ne tuovat esiin, kuinka tärkeä ohjelma on. Allekirjoittajat vetoavat päättäjiin, jotta ohjelma saadaan vietyä loppuun hallituksen SHOK-toiminnan alasajoa koskevista linjauksista huolimatta. Julkilausuma kokonaisuudessaan alla:N4S-ohjelman jatkuminen uhattuna N4S-ohjelman jatkuminen uhattuna2 N4S-ohjelman jatkuminen uhattuna3 N4S-ohjelman jatkuminen uhattuna4

DIGIpuhetta: Maailma tarvitsee kyberluottamusta!

DIGIpuhetta-ohjelman vieraana on juuri käynnistyneen DIGILE Cyber Trust -ohjelman johtaja, Markku Korkiakoski.

Korkiakoski kertoo, miksi DIGILE puhuu kyberturvallisuuden sijaan luottamuksesta. Ja pohtii, minkälaista maailmaa kyberluottamuksella halutaan rakentaa.

 

DIGIpuhetta: Innovaatiopolitiikkaa ja ankaraa tutkimusta

DIGILEn hallituksen jäsen ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuotantotalouden Lahden yksikön innovaatiojärjestelmien professori Vesa Harmaakorpi puhuu DIGIpuheessa painavaa asiaa innovaatiopolitiikasta ja ankarasta tutkimuksesta. Harmaakorpi toteaa, että Suomessa tehdään tutkimusta, joka ei vastaa internet-talouden vaatimuksiin. Mitä hän sillä tarkoittaa? Mitä pitäisi tehdä? Kuuntele!

DIGIpuhetta: Minkälainen on hyvä digitaalinen oppimisympäristö?

DIGIpuhetta-ohjelman vieraana kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka.

Hän keskustelee toimittaja Nora Lehtisen kanssa mm. siitä, pitääkö jokaisella koululaisella olla oma älylaite. Entä minkälainen on professorin mielestä hyvä digitaalinen oppimisympäristö?

Kuuntele haastattelun 1. osa täältä.

DIGIpuhetta: Koulu ja digitaalisuus? “Siitä puhe, mistä puute”

DIGIpuhetta-ohjelman vieraana on kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka. “Koulu tuhoaa oivaltamisen ilon”, hän väittää.

Lonka pohtii syitä siihen, miksi koulumaailma ei ole päässyt nauttimaan digitaalisen kehityksen hedelmistä. Hän puhuu mm. sosio-digitaalisesta osallistumisesta – olemme siirtyneet tiedon hankkimisen, tallentamisen ja siirtämisen maailmasta yhteisöllisen tiedon luomisen maailmaan, ja tätä koulumaailman ei ole vielä oivaltanut kunnolla.

Opiskelu muuttuu sitä karummaksi, mitä ylemmälle tasolle mennään. Jo yläasteella oppiminen on ankeaa: oppiaineita opetetaan edelleen yksi kerrallaan, siiloissa ja tieto kulkee yhdensuuntaisesti opettajalta oppilaalle. Tällä tavalla ei synny ainakaan oivalluksia ja innovaatioita.

Kuuntele koko haastattelu: