TIVIT Interactive: Open Data Value Network

Watch the webinar: Tomi Kinnari – Open Data Value Network.

Slides on SlideShare.

***

Avoin data murtaa perinteiset tiedon kulutuksen ja -julkaisun perinteet, niin valtiollisella kuin yksityiselläkin puolella. Valtion yksiköt ja muut viranomaiset avaavat valtavia määriä lakitekstejä, tilastotietoa, liikennedataa, terveysdataa, jne. Nämä uudet tietolähteet tarjoavat tapoja rikastaa mediasisältöä, esimerkiksi reaaliaikaisilla datavirroilla, visualisalisoinneilla tai paikka- ja tilanneriippuvalla tiedolla. Samalla kun uusia datalähteitä avataan, on myös uusia palveluja ja sovelluksia nähtävissä useilla alueilla.

Tässä tutkimuksessa raportoimme miten nämä trendit liittyvät yhteen. Laajan Suomalaisen kenttätutkimuksen ja siihen pohjautuvan liiketoimintamallianalyysin avulla identifioimme miten alan edelläkävijät ovat muodostaneet liiketoimintansa, missä roolissa he toimivat avoimen datan arvoverkostossa ja mitkä ovat heidän pääasialliset tulonlähteet. Toisin sanoen, kuvailimme miten suomalaiset avoimen datan tienraivaajat näkevät uuden markkinapaikan.

Yleisesti ottaen avoimen datan kaupallinen hyödyntäminen Suomessa on edelleen varhaisessa vaiheessa. Silti muutamia loistavia esimerkkejä kaupallisesta menestyksestä on nähtävissä, kuten oman datan analysointia joukkoistamalla saavutetut kustannussäästöt, tai julkisen datan laajamittainen käsittely ja analysointi kehittyneillä algoritmeilla. Lisäksi löysimme joukon pienyrityksiä, jotka ovat vasta rakentamassa liiketoimintaa avoimen datan ympärille. Tulevaisuus näyttää miten nämä toimijat kasvavat, ja lunastavatko he avoimen datan ympärille rakentuneet odotukset.