Viikon tulos: Median tulevaisuus 2020 -raportti

TIVITin Next Media -ohjelmassa luotiin vuosien 2010 ja 2011 aikana vuoteen 2020 ulottuva visio media-alalle. Työ alkoi pyytämällä alan asiantuntijoilta miniskenaarioita siitä, miltä media-ala näyttää vuonna 2020. Nimekkäin miniskenaarion kirjoittaja oli MIT:n Walter Bender. Skenaarioita tuotettiin yhteensä 38.

Miniskenaarioista lähtien tarkasteltiin keskeisten liiketoiminnan ajureiden vaikutusta Next Media -hankkeen medialajeihin, joita ovat uutiset ja informaatio, koulutus ja oppiminen, viihde ja pelit, yhteisömedia ja tulevaisuuden media. Sen jälkeen arvioitiin media-alan tulevaisuutta huonoimmalla ja parhaimmalla tulevaisuuden skenaariolla. Lisäksi laadittiin positiivinen Human Media -nimen saanut skenaario, jossa kuvaillaan missä, miten, milloin ja miksi tällaista ihmislähtöistä kuluttajille ja käyttäjille uudenlaisia merkityksiä tarjoavaa mediaa kulutetaan. Työ jatkui Human Media -skenaarion SWOT-analyysillä, jonka pohjalta muodostettiin vuoteen 2020 ulottuva visio:

By 2020 customer needs and networks are well understood and exploited. Media explores the playful society through assimilating gaming logics into a wide media spectrum.

New earning sources are identified and business logics are developed. The local media hubs are enabled to proceed to a multi-locality way of influencing. Thus media is able to produce massively customized quality content.

The whole media ecosystem meets or exceeds international excellence criteria. This means that excellence is being demanded throughout the whole media supply chain.

Visio 2020 -hankkeen yhtenä konkreettisena tuloksena Next Media -ohjelmaa laajennettiin vuoden 2011 alussa pelien ja pelillisyyden tutkimiseen. Pelimäisyyden todettiin tarjoavan media-alalle eniten innovaatiopotentiaalia, joka on riippuvainen toisaalta teknologian kehityksestä ja toisaalta sen potentiaalista synnyttää kuluttajille ja mediatalojen asiakkaille uusia merkityksiä.

Media Vision 2020 -raportti on kokonaisuudessaan luettavissa täällä (pdf).

 

TIVITin ohjelmissa syntyy vuodessa satoja tuloksia: akateemisia tutkimus- ja konferenssipapereita, opinnäytteitä, softanpätkiä, liiketoimintaideoita, patentteja – ja niin edelleen. Koska yksittäiset tulokset ovat suuressa mittakaavassa useimmiten pieniä ja ne julkaistaan hajallaan eri ohjelmien sisällä, nostamme mielestämme erityisen onnistuneita tuloksia esille blogissamme Viikon tulos -sarjassa. Tutustu muihin tuloksiin: http://18.193.123.82/category/viikon-tulos/