Viikon tulos: Menestyksekästä yhteistyötä EU-rahoitusta hyödyntäen

TIVITin tutkimusohjelma Devices and Interoperability Ecosystem (DIEM) on käynnistänyt neljännen kautensa. Aiemmilla kausilla on kehitetty erilaisten laitteiden ja järjestelmien välistä yhteentoimivuutta ja käyttöliittymäratkaisuja. Neljäs ja viimeinen kausi keskittyy saavutettujen tulosten pilotointiin ja niiden liiketoimintamahdollisuuksien täsmentämiseen.

Eräänä tärkeänä mahdollistanana DIEMissä on kehitetty Smart-M3-ohjelmistoalustaa, joka on saatavana avoimesti webistä BSD-lisenssillä. Smart-M3 luo yleisiä ja yhteisiä käytäntöjä, joilla eri valmistajien erilaiset laitteet voivat vaihtaa tietoja keskenään ja ymmärtää toisiaan. Se tähtää siihen, että yhteensopivuutta ei tarvitse räätälöidä, vaan laitteiden valmistajat voivat käyttää hyväkseen valmiita palapelin paloja.

Kehittäjäpohjan laajentamiseksi, laajan palautteen saamiseksi ja teknologian nopeampaan levittämistä varten osa DIEMin suomalaisista partnereista muodosti konsortion, joka hankki lisärahoitusta eurooppalaisesta sulautettujen järjestelmien ARTEMIS-ohjelmasta. Suomalaisten partnereiden osalta äskettäin päättynyttä SOFIA-hanketta (Smart Objects For Intelligent Applications) rahoitti EU sekä Tekesin Ubicom – Sulautettu tietotekniikka -ohjelma.

DIEM-SOFIA-yhteistyö on osoittanut sen, miten on strategisesti mahdollista yhdistää SHOK-rahoitusta EU-rahoitukseen. Lisätietoja Petri Liuhalta, (petri.liuha@nokia.com), joka on toiminut molempien ohjelmien vastuullisen johtajana.

TIVITin ohjelmissa syntyy vuodessa satoja tuloksia: akateemisia tutkimus- ja konferenssipapereita, opinnäytteitä, softanpätkiä, liiketoimintaideoita, patentteja – ja niin edelleen. Koska yksittäiset tulokset ovat suuressa mittakaavassa useimmiten pieniä ja ne julkaistaan hajallaan eri ohjelmien sisällä, nostamme mielestämme erityisen onnistuneita tuloksia esille blogissamme Viikon tulos -sarjassa. Tutustu muihin tuloksiin: http://18.193.123.82/category/viikon-tulos/