Viikon tulos: Monialustaiset mobiilikäyttöliittymät – UI toolkit

Mobiilisovelluskehityksen yksi suurimmista haasteista on se, että kehittäjien on valittava lukuisten eri ohjelmistoalustojen joukosta.

Varsinkaan älypuhelimissa ei ole enää yhtä selkeää markkinajohtajaa, vaan puhelinten monialustaisuus on arkipäivää. Sovelluskehityksen näkökulmasta monialustaisuus tuottaa lukuisia ongelmia: Kannattaako keskittyä vain tiettyihin ohjelmistoalustoihin? Tuleeko usean alustan tukemista ylläpidollisesti painajainen? Pystytäänkö kaikille alustoille tarjomaan samanlainen käyttökokemus? Toisin sanoen rahaa ja aikaa palaa. Olisiko tähän ongelmaan ratkaisua?

UI toolkit tarjoaa ratkaisun näihin ongelmiin. UI toolkit on käyttöliittymien sovelluskehys, joka sallii yhden koodipohjan käyttämisen, mutta silti sovellus voidaan tuoda lukuisille laitteille, näyttöresoluutioille ja ohjelmistoalustoille. Neusoftin kehittämän UI toolkitin pohjaksi tutkittiin noin kahtakymmentä olemassa olevaa käyttöliittymien sovelluskehystä, joista valittiin soveltuvimmat jatkokehitettäväksi.

Lopullinen UI toolkit pohjautuu PhoneGap- ja Jquery-pohjaiseen ratkaisuun. Geneerisen käyttöliittymäkoodin lisäksi UI toolkit sallii natiivien ohjelmointirajapintojen käytön sekä ohjelmistoalustakohtaisten pluginien tekemisen. UI toolkit tukee tällä hetkellä keveiden käyttöliittymäsovellusten tekemistä, mutta monimutkaisemmat käyttöliittymäratkaisut tarvitsevat vielä alustakohtaista natiivikoodia toimiakseen.

Vaikka UI toolkit:ssa on vielä omat rajoituksena, voidaan sillä jo nyt saavuttaa merkittäviä kustannus- sekä aikasäästöjä. Etenkin demo- tai protototyyppivaiheessa saadaan yhdellä koodipohjalla tehtyä monella ohjelmistoalustalla toimiva käyttöliittymä. Näin ollen loppuasiakkaalta voidaan vasta prototyyppivaiheen jälkeen kysyä, mille ohjelmistoalustoille jatkokehitystä tullaan tekemään, kun perinteisesti ohjelmistoalustat on pitänyt lyödä lukkoon jo ennen prototyyppivaihetta.

UI toolkitia voidaan hyödyntää myös jatkokehityksessä, jolloin toteutetaan kertaalleen osa käyttöliittymäkomponenteista kaikille ohjelmistoalustoille, vaikka muut osat sovelluksesta ohjelmoitaisiinkin natiivikoodilla. Näin ollen alustakohtaista koodipohjaa saadaan pienennettyä. Tämä tietää  myös kustannussäästöjä.

Neusoft on kehittänyt UI toolkit -työkaluaan TIVITin DIEM-ohjelmassa.

TIVITin ohjelmissa syntyy vuodessa satoja tuloksia: akateemisia tutkimus- ja konferenssipapereita, opinnäytteitä, softanpätkiä, liiketoimintaideoita, patentteja – ja niin edelleen. Koska yksittäiset tulokset ovat suuressa mittakaavassa useimmiten pieniä ja ne julkaistaan hajallaan eri ohjelmien sisällä, nostamme mielestämme erityisen onnistuneita tuloksia esille blogissamme Viikon tulos -sarjassa. Tutustu muihin tuloksiin: http://18.193.123.82/category/viikon-tulos/