Viikon tulos: Suomi on maailman toiseksi suurin kontribuoija Internet-standardisoinnissa

Suomi on maailman toiseksi aktiivisin Internetiin liittyvien standardien tuottaja Internetin standardointijärjestö IETF:n mukaan. IETF mittaa kontribuoitujen Internet-standardien (RFC) määrää vuosittain. Merkittävä osa suomalaisista kontribuuteista on tullut TIVITin Future Internet -ohjelmasta.

IETF-taulukko

(Lähde: http://www.arkko.com/tools/rfcstats/countrydistrhist.html)

Internetin perusteknologian kehittämisessä standardointi on avainasemassa yhteensopivuuden takaamiseksi. Niinpä Future Internet -ohjelma on ollut standardoinnissa hyvin aktiivinen. Neljän ohjelmavuoden aikana laadittiin standardointiin noin 50 dokumenttia, joiden lisäksi osallistuttiin aktiivisesti työryhmien työskentelyyn sekä toimittiin standardien editoreina, työryhmien puheenjohtajina ja jäseninä Internet Architecture Boardissa (IAB) ja Internet Engineering Steering Groupissa (IESG).

Standardoinnin avainalueita olivat reitityksen skaalautuvuus, Internetin ja mobiiliverkkojen yhteistoiminta, erityisesti IPv6:n soveltaminen mobiiliverkoissa, sekä Internetin ulottaminen haastaviin ja energiavaroiltaan rajoitettuihin ympäristöihin, kuten langattomiin päätelaitteisiin, sensoriverkkoihin ja epäjatkuvien yhteyksien takana oleviin päätelaitteisiin.

Reitityksen skaalautuvuuden osalta päätulos oli “Recommendations for a Routing Architecture” (RFC 6115), johon kirjattiin neljä FI-ohjelmassa kehitettyä reitityksen kehitysratkaisua. Lisäksi kontribuoitiin merkittävästi IPv6:n käyttöönottomekanismeihin erityisesti 3GPP-mobiiliverkoissa.

Haastavien ympäristöjen osalta standardointia edistettiin mm. parantamalla TCP-protokollan ruuhkanhallinta-algoritmeja määrittelemällä Delay Tolerant Networking – ja IPv6 packets over Bluetooth Low Energy to/from sensors -protokollia.

TIVITin ohjelmissa syntyy vuodessa satoja tuloksia: akateemisia tutkimus- ja konferenssipapereita, opinnäytteitä, softanpätkiä, liiketoimintaideoita, patentteja – ja niin edelleen. Koska yksittäiset tulokset ovat suuressa mittakaavassa useimmiten pieniä ja ne julkaistaan hajallaan eri ohjelmien sisällä, nostamme mielestämme erityisen onnistuneita tuloksia esille blogissamme Viikon tulos -sarjassa. Tutustu muihin tuloksiin: http://18.193.123.82/category/viikon-tulos/