Viikon tulos: Väitöskirja entistä tehokkaammasta ohjelmistokehityksestä

Monilla aloilla menestyksellistä, virtaviivaiseen ajatteluun (lean thinking) perustuvaa Kanban-tuotannonohjausmenetelmää on alettu soveltaa prosessimallina myös ohjelmistokehityksessä. FTMarko Ikosen Helsingin yliopistossa tarkastetussa tietojenkäsittelytieteen alan väitöskirjassa esitetään ensimmäisiä tieteellisiä tutkimustuloksia Kanbanin hyödyistä ohjelmistokehityksessä, jonka erityisluonne poikkeaa muista aloista.

Tulosten mukaan Kanban-menetelmä oikein sovellettuna tehostaa ohjelmistokehitysprosessia. Avainkohtiin lukeutuvat mm. arvoa tuottamattoman työn vähentyminen, hyödyttömän odotusajan minimointi sekä vain tarpeellisten ominaisuuksien toteuttaminen lopputuotteeseen tai -palveluun.

Väitöskirjatutkimuksen mukaan ohjelmistokehittäjät kokivat Kanbanin intuitiiviseksi ja motivoivaksi menetelmäksi, mikä jo sinällään lisää työn tuottavuutta. Kanbanin avulla kyettiin välttämään turhaa työtä, tehostamaan ongelmanratkaisua ja päätöksentekoa, lisäämään kommunikointia, sekä reagoimaan muutoksiin nopeammin kuin esimerkiksi ketterässä (agile) Scrum-kehikossa.

Teollisuudelle tulos tarjoaa merkittävän hyödyn mittavine säästöineen: turhan työn määrä ja keskittyminen toissijaisiin asioihin kasvattavat kustannuksia, lisäävät vastoinkäymisiä ja sitä kautta vähentävät työntekijöiden työmotivaatiota. Ongelmat ohjelmistokehityksessä tuntuvat yleensä tuotteen tai palvelun loppukäyttäjälle.

“Kun asiakas ei ole tyytyväinen, madaltuu kynnys etsiä markkinoilta omat tarpeet paremmin täyttävä toimittaja. Kanbanin avulla asiakkaan muuttuvat tarpeet voidaan huomioida jo asiakasprojektin aikana.”

TIVITin Cloud Software-tutkimusohjelma rahoitti Ikosen väitöstutkimusta ja tarjosi rajapinnan työlle, jonka etenemistä suuri teollisuussektori tarkasti seurasi.

Väitöskirjan “Lean Thinking in Software Development: Impacts of Kanban on Projects” elektroninen versio on luettavissa E-thesis-palvelussa.

Lisätietoja saa FT Marko Ikoselta, puhelin 050 531 6864, marko.ikonen@helsinki.fi

TIVITin ohjelmissa syntyy vuodessa satoja tuloksia: akateemisia tutkimus- ja konferenssipapereita, opinnäytteitä, softanpätkiä, liiketoimintaideoita, patentteja – ja niin edelleen. Koska yksittäiset tulokset ovat suuressa mittakaavassa useimmiten pieniä ja ne julkaistaan hajallaan eri ohjelmien sisällä, nostamme mielestämme erityisen onnistuneita tuloksia esille blogissamme Viikon tulos -sarjassa. Tutustu muihin tuloksiin: http://18.193.123.82/category/viikon-tulos/